//Akcija zasadi drvo

Akcija zasadi drvo

Srednjobanatske opštine Zrenjanin, Sečanj i Žitište biće među prvih šest lokalnih samouprava u Vojvodini, u kojima će se u narednom periodu sprovesti već tradicionalna akcija „Zasadi drvo“.

-Odgovorili smo na zahteve ove tri opštine i one su u planu za realizaciju akcije u narednom periodu, verovatno u januaru sledeće godine. Akcija se trenutno izvodi u Žablju, a već je realizovana u Novom Kneževcu – kaže Slađana Dabić, stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“.

Ona ističe da u ovoj akciji združeno učestvuje više institucija, na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i da se ona kontinuirano uspešno sprovodi.

-Javno preduzeće „Vojvodinašume“ donira sadni materijal, a lokalne samouprave su u obavezi da obezbede zemljište slobodno za sadnju. Veoma je bitno da se radi o novim površinama koje će biti pošumljene. A naše preduzeće za ovu akciju planski opredeljuje najkvalitetniji sadni materijal i to ukrasne vrste drveća. One su pogodne za sadnju i na javnim površinama i na okućnicama – napominje Dabić.

Najveći deo sadnog materijala koji će dobiti Zrenjanin, Sečanj i Žitište biće dopremljen iz rasadnika ukrasnog drveća JP „Vojvodinašuma“ u Ečki.

-Rasadnik u Ečki ima vrhunski asortiman ukrasnog drveća, a Zrenjanin će dobiti gorski javor, javor mleč, lipu i poljski jasen, kao i sadnice crnog bora iz rasadnika u Subotici, ukupno 275 sadnica. Za Sečanj su planirane 252 sadnice, među kojima katalpa, evodija, lipa, poljski jasen, više vrsta tuja, smrča, crni bor…Žitištu će biti isporučene 202 sadnice, i to vrsta katalpa, gorski javor, koprivić, lipa, tuja, kleka, forzicija… I njima će biti donirane sdanice crnog bora, kao i Zrenjaninu i Sečnju – precizira Slađana Dabić.