//Radovi na mostu kod Sečnja

Radovi na mostu kod Sečnja

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da smo izvršili promenu režima saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na državnom putu IB18 km 29+458 – 29+697 kod Sečnja, od danas 16.7.2020.g.

Radovi se izvode na levoj strani mosta u smeru Sečanj – Boka. Saobraćaj će se odvijati desnom stranom naizmeničnim propuštanjem. Regulacija će se vršiti vertikalnom saobraćajnom signalizacijom i semaforima.

Radovi se izvode u sklopu redovnog održavanja i trajaće narednih 30-tak radnih dana.

STRABAG doo Beograd
Ogranak Vojvodinaput – Pančevo